მშობლების გაძლიერება

შვეიციარულ ორგანიზაციასთან ,,შეხვდი,ასწავლე, წაახალისე“ თანამშრომლობით საქართველოს რეგიონებში, სადაც არ არის სათანადო სამედიცინო-თერაპიული ინფრასტრუქტურა, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე დედებს და მამებს წელიწადში რამდენჯერმე ხანგრძლივი პერიოდის განმავლობაში უტარდებათ სემინარები, სადაც ისინი იძენენ საბაზო სამედიცინო დახმარების კინესთეთიკის/მასაჟის და შრომითი თერაპიის შესახებ პრაქტიკულ ცოდნას. ეს მათ საშუალებას აძლევთ განახორციელენ ბაზისური ფიზიკური და ემოციური მოვლა, რათა დამოუკიდებლად დაეხმარონ თავიანთ შვილებს. სახლში ვიზიტებისას ყალიბდება ნდობა, იკვეთება მათი ინდივიდუალური საჭიროებები, რომლის შესაბამისად ხდება სხვადასხვა საშუალებების შეძენა. სემინარებს თან ახლავს შშმ ბავშვთა, მათი და-ძმების და მეზობლის ბავშვების ერთობლივი შემოქმედებითი აქტიობები და ეწყობა ფესტივალები, რომლებიც ხელს უწყობს საზოგადოებაში მათ წარმოჩენას და ცხოვრებაში ჩართულობას.

About the author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.